Simulation

Simulation

I Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark arbejder vi med simulation på en måde, hvor den moderne brugerorienterede velfærdsteknologi og den moderne undervisningsteknologi inddrages i undervisningen. 

Vi tager udgangspunkt i troværdige og realistiske situationer, hvor eleverne får erfaring med at håndtere den velfærdsteknologi, de møder i praksis.

Simulation er et pædagogisk redskab, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære på. Samtidig understøtter simulation de faglige mål og elevernes personlige læringsmål. 

I arbejdet med simulation lærer eleverne ved praktisk øvelse og refleksion, der giver mulighed for koble teoretisk viden til praktiske færdigheder. Med simulationsbaseret træning er fejl tilladt, og eleverne kan gentage øvelserne i et trygt læringsmiljø.

Simulation er ofte baseret på en case med virkelighedsnære problemstillinger, som giver mulighed for at efterligne næsten alle væsentlige dele af en situation fra praksis, så den opleves troværdig og realistisk. På den måde er eleven bedre klædt på til at forstå og håndtere udfordringer, hvis en lignende situation opstår i praktikken. 

Simulation indeholder tre faser:

  • Briefing, som er forberedelse af situationen
  • Scenariet, som er den praktisk gennemførelse af en givet situation
  • Debriefing som er opfølgning på situationen og som rummer bl.a. den refleksion, der skal gøre det muligt at udvikle sit handlerepertoire fremadrettet.