Faglærernetværk - vil du være med?

netværk

DELTAG I ET NYT  FAGLÆRERNETVÆK  FOR SOSU-FAGLÆRER -  OG FÅ INDSIGT OG SPARRING I VELFÆRDSTEKNOLOGI 

Bliv en del af et nyt og spændende faglærernetværk på SOSU-området. Vi mødes to gange årligt på én af SOSU-skolerne. 

Første møde

Det første netværksmøde er  torsdag den 8. november 2018 kl. 10.30-15.30,  På Sporet 8A, 9000 Aalborg.

Vi starter netværksmødet med en kick-off workshop, hvor vi i fællesskab inspirerer og sætter rammerne for det fremtidige faglærernetværk i SOSU-skole regi. 

På netværksmødet får du den nyeste viden inden for velfærdsteknologi, sparring med andre faglærer, du møder producenter, oplever teknologierne og hører spændende foredrag fra oplægsholdere. 

Du kan også få en snak med nøglepersoner i Videnscentret. 

Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have jeres tilmelding senest 1. november 2018 - lige herunder.

Vi håber, du vil være med til at inspirere og blive inspireret!

 

 

Bemærk:  Vi bruger kun dine oplysninger i forbindelse med tilmeldingen til faglærernetværket. Vi sletter oplysningerne, når arrangementet er afholdt. Se også vores cookie- og privatlivspolitik 

Om faglærernetværket

Faglærerne (undervisere og andre SOSU-faglige medarbejdere) får igennem netværket mulighed for at styrke kompetencer og didaktisk viden, som kan skabe inspiration til implementering og formidling i undervisningen, og derved påvirke elevernes teknologiforståelse. Det sker blandt andet ved at:

  • Løfte SOSU-elevers digitale kompetencer ved at integrere flere digitale områder i undervisningen og skabe ny viden oven på det eksisterende viden samt nye kompetencer inden for det velfærdsteknologiske felt 
  • Uddanne de dygtige elever på SOSU- og PAU området, samt bidrage til pædagogisk metoder, udvikling tilpasset branchens behov og velfærdssamfundets brugere (borgere, kommuner, regioner)
  • Udvikle teknologiforståelse herunder bidrage til at eleverne styrkes i deres håndtering af velfærdsteknologi og screening af den enkeltes borgers behov.

 

Mål for faglærernetværket

Faglæren skal via videndelingen, refleksion og inspiration med fagpersoner styrke sin indsigt i og kunne integrere nye teknologier, herunder tendenser inden for SOSU- og PAU området. Faglærerne udvikler teknologiforståelse, der understøtter anvendelsen af teknologierne i planlægning, udførsel og interaktion relateret til facilitering og undervisning.