Om Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark drives af SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn og samarbejder med landets øvrige SOSU-skoler.


Videnscentrets formål er at forberede elever inden for sundhed, omsorg og pædagogik på fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi får en større rolle. Det sker gennem tre fokusområder, hvor vi indsamler og udvikler viden:

Velfærdsteknologi, Simulation og Innovativ læring.


Videnscentret formidler den indsamlede viden, så alle skoler styrkes i at sætte velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring i spil på nye måder. Målet er at sætte velfærdsmedarbejderne i stand til at realisere potentialet i nye digitale løsninger og teknologier i samspil med borgeren.

  


Læs mere om de enkelte partnerskoler: